Runbloggen

Runbloggen

Om bloggen

Bloggen handlar om runor och runinskrifter – om fynd, läsningar och tolkningar. Fynden är inte sällan arkivfynd. Det räcker oftast med en enda runa för att det ska bli en runinskrift – men ibland inte ens det. Ibland kan det också komma in noteringar om andra fornlämningar, utflykter i kulturmiljöer och liknande. Om inte annat anges är det jag själv eller familjen som har tagit bilderna.

Läs åt andra hållet

Läsningar och tolkningarPosted by Jan Owe Fri, August 18, 2017 14:55:29
Ibland ska man börja läsa en runsten vid huvudet, ibland vid rundjurets svans. Det generella tipset är att börja nere till vänster. Men ibland kan också runorna läsas åt andra hållet. Flera runor kan utan problem läsas upp-och-ner. Inte så få av våra äldsta runinskrifter ska läsas från höger till vänster. När man ställs inför ett fragment av en runsten, då är det inte självklart hur man ska vända och vrida på det för att förstå hur det ska läsas. Ibland står några runor i en egen slinga; är de en början eller ett slut, eller en fortsättning? Ett exempel är en bit av en runsten på en privat tomt i mina trakter. Se bild. Run-Janne, Sven B. F. Jansson, läste 1965 runorna uppe till vänster uppifrån och ner som …ia · Efter skiljetecknet följer en ramlinje. Men jag läser runorna nerifrån och upp. Och då som · a(f)…, där f-runan är skadad och lite osäker. Kanske början på ett ’efter’? Det gäller alltså att se efter åt vilket håll runorna bör – och kan – läsas.

Senast uppdaterad 2017-08-18


  • Comments(0)//runbloggen.gamlebo.se/#post3