Runbloggen

Runbloggen

Om bloggen

Bloggen handlar om runor och runinskrifter – om fynd, läsningar och tolkningar. Fynden är inte sällan arkivfynd. Det räcker oftast med en enda runa för att det ska bli en runinskrift – men ibland inte ens det. Ibland kan det också komma in noteringar om andra fornlämningar, utflykter i kulturmiljöer och liknande. Om inte annat anges är det jag själv eller familjen som har tagit bilderna.

RSS Latest updates

RSS iconPosts

Categories

RSS iconArkivfynd
RSS iconBibliografier
RSS iconEvighetsrunor
RSS iconFörsvunna runor
RSS iconLäsningar och tolkningar
RSS iconRunfynd
RSS iconRuntextdatabasen
RSS iconSveriges runinskrifter
RSS iconBlandade runor

Author

RSS iconJan Owe