Runbloggen

Runbloggen

Om bloggen

Bloggen handlar om runor och runinskrifter – om fynd, läsningar och tolkningar. Fynden är inte sällan arkivfynd. Det räcker oftast med en enda runa för att det ska bli en runinskrift – men ibland inte ens det. Ibland kan det också komma in noteringar om andra fornlämningar, utflykter i kulturmiljöer och liknande. Om inte annat anges är det jag själv eller familjen som har tagit bilderna.

RSS Latest updates

RSS iconPosts

Categories

RSS iconRunfynd
RSS iconArkivfynd
RSS iconRuntextdatabasen
RSS iconLäsningar och tolkningar
RSS iconSveriges runinskrifter

Author

RSS iconJan Owe